Kontakt

Styre 2015

Leder: Trond Valde

Nestleder: Jonas Sjolte

Kasserer: Anders Auke

Sekretær: Helge Hellevang

Styremedlem: Benedicte Lund

 

Vara:

1: Lexander Wist

2. Ernst Ole Bekkedal

3. Arnt Stormoen