Kontakt

Våre viktigste kontaktpersoner

 

Benedicte Lund
Gruppeleder for MDG i Kommunestyret
Representant i Formannskapet
Utvalgsleder for Landbruk, Samferdsel, Natur og Miljø (LSNM)
Benedicte.lund@moss.kommune.no, 977 14 838

 

Gullborg Møller-Nielsen
Leder i lokallagsstyret
Representant i utvalget for Helse og Mestring
Gullborg.moller-nielsen@politiker.moss.kommune.no, 406 15 411

 

Kenneth Busch
Nestleder i lokallagsstyret
Kommunestyrerepresentant
Representant i utvalget for Kultur, Aktivitet og Inkludering (KAI)
Kenneth.busch@politiker.moss.kommune.no

 

Kristin Lind-Larsen
Lokallagstyret
Kommunestyrerepresentant
kristin.lind-larsen@politiker.moss.kommune.no

 

Ernst Ole Brekkedal
Vararepresentant Lokallagstyret
Representant i utvalget for Plan, Bygg og Teknisk
Ernst.ole.brekkedal@politiker.moss.kommune.no